Announcement

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 18 มกราคม 2564 :

 

Symbol 2021/01/18(GMT+0) 2021/01/19(GMT+0)
US30 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
NAS100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
SPX500 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
USDX เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
USOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
USOIL_H1 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
NG ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
XAUUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
XAGUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
COPPER ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
XPTUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
XPDUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
JAPAN225 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายเวลา
US Shares ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา
Zeal Capital Market