Announcement

โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขาย อัตราส่วนมาร์จิ้น และโหมดการซื้อขายต่อไปนี้ ของผลิตภัณฑ์บางประเภทจะได้รับผลกระทบเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สัญลักษณ์ ข้อกำหนดการรักษาระดับมาร์จิ้นในภาวะปกติ (ก่อนปรับเปลี่ยน) เวลาประมาณการสำหรับการปรับเปลี่ยนระดับมาร์จิ้นในการ “ปิดสถานะ” ข้อกำหนดการรักษาระดับมาร์จิ้นชั่วคราว   เวลาประมาณการในการกลับสู่ภาวะปกติ 1 ตุลาคม 63 2 ตุลาคม 63 5-8 ตุลาคม 63 9 ตุลาคม 63
CN300 มูลค่าสัญญา × 1% 30 ก.ย. 63 (07:00) มูลค่าสัญญา × 5% หลังวันหยุด 1 ชั่วโมงภายหลังจากตลาดเปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด เปิดทำการตามปกติ
CN300min มูลค่าสัญญา × 1% 30 ก.ย. 63 (07:00) มูลค่าสัญญา × 5% หลังวันหยุด 1 ชั่วโมงภายหลังจากตลาดเปิด ตลาดปิด ตลาดปิด ตลาดปิด เปิดทำการตามปกติ
HK50

มูลค่าสัญญา × 0.7%

30 ก.ย. 63 (18:45) มูลค่าสัญญา × 2% หลังวันหยุด 1 ชั่วโมงภายหลังจากตลาดเปิด ตลาดปิด ตลาดปิด เปิดทำการตามปกติ เปิดทำการตามปกติ
HK50min

มูลค่าสัญญา × 0.7%

30 ก.ย. 63 (18:45) มูลค่าสัญญา × 2% หลังวันหยุด 1 ชั่วโมงภายหลังจากตลาดเปิด ตลาดปิด ตลาดปิด เปิดทำการตามปกติ เปิดทำการตามปกติ
ChinaH มูลค่าสัญญา × 1% 30 ก.ย. 63 (17:00) มูลค่าสัญญา × 2% หลังวันหยุด 1 ชั่วโมงภายหลังจากตลาดเปิด ตลาดปิด ตลาดปิด เปิดทำการตามปกติ เปิดทำการตามปกติ

(ตามเวลา GMT+1)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

Zeal Capital Market