Thông báo

Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ Martin Luther King Jr. vào ngày 18 tháng 1 năm 2021:

 

Ký hiệu 18/01/2021(GMT+0) 19/01/2021(GMT+0)
US30 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
NAS100 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
SPX500 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
USDX Mở đến 18:00 Mở
USOIL Đóng lúc 17:45-23:01 Mở
USOIL_H1 Đóng lúc 17:45-23:01 Mở
NG Đóng lúc 17:45-23:01 Mở
XAUUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
XAGUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
COPPER Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
XPTUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
XPDUSD Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
JAPAN225 Đóng lúc 18:00-23:01 Mở
US Shares Đóng Mở
Zeal Capital Market